Dijital ürün
Product

ISO-56004:2019 İnovasyon Yönetimi Değerleme Standartı

600,00 TL

Eğitmen : Müjgan ÇETİN

Amaç: Kuruluşunuzun mevcut inovasyon yönetimi başarısını değerlendirmek ve sonrasında kendinize yol haritası hazırlamak için ISO-56004:2019 İnovasyon Yönetimi Değerleme Standartı eşliğinde anlatarak; inovasyon yönetimi sistemi kurabilmenize olanak sağlamaktır..

 •  İnovasyon Yönetim sistemi Standarizasyon çalışmaları ve standartın yapısı
 • ISO/TS-56004 İnovasyon yönetimi değerleme kapsamı ve maddeleri
  • Madde 1 Amaç ve kapsam
  • Madde 2 Normatif referanslar
  • Madde 3 Terimler ve tanımlar
  • Madde 4 İnovasyon yönetimi değerleme sebepleri
 • ISO/TS-56004 İnovasyon yönetimi değerleme kapsamı ve maddeleri
  1. Madde 5 Değişik değerleme yaklaşımları
  2. Madde 6 Kuruluşunuz için değerleme yaklaşımı seçimi
  3. Madde 7 İnovasyon yönetimi değerlemeye hazırlık
  4. Madde 8 İnovasyon yönetimi çalışmalarını yürütme süreçleri ve çıktıları
  5. Madde 9 Sonuçların kuruluşunuzda duyurulması
  6. Madde 10 İnovasyon yönetiminizi iyileştirmek için öneriler

Paylaş
Online İnovasyon Mentörü
Tüm ürünleri gör

İnovasyonumu Yönetiyorum

Tüm ürünleri gör