Product
Dijital ürün
67%
Product
Dijital ürün
67%
Product
Product

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 2

20,00 TL
60,00 TL

Müsteâr, Mâhûr (Birinci Nevî), Bûselik, Büzürg, Sûz-i Dilârâ, Acem-Bûselik, Nevâ-Bûselik, Tâhir-Bûselik ve Gerdâniyye-Bûselik, Mâhûr-Bûselik, Muhayyer-Bûselik ve Evc-Bûselik, Kürdî, Acem-Kürdî, Nevâ-Kürdî ve Muhayyer-Kürdî (Birinci Nevî), Nişâbûr, Pesendîde, Nişâbûrek, Isfahân (İkinci Nevî) ve Isfahânek-i Cedîd, Pencgâh-ı Zâid, Yegâh ve Acem Yegâhı, Nühüft veya Nevâ-Aşîrân, Ferâhnâk, Hicâz, Uzzâl ve Nühüft-i Kadîm, Hümayûn, Zengûle ve Hicâzeyn, Şehnâz, Nikrîz, Zâvil, Hicâz-Aşîrân, Hicâz-ı Muhâlif veya Râhatfezâ (İkinci Nevî), Şeref-i Hamîdî veya Şer

Paylaş
Tüm ürünleri gör