26%
26%
Product
Product

Alevîlik ve Bektaşîlik Sırlarını İfşa Ediyorum // Yusuf Fâhir Baba

230,00 TL
310,00 TL

Son dönem Bektaşî babalarından Yusuf Fâhir Ataer’in, Tarih Dünyası, Yeni Tarih Dünyası, Tarih Coğrafya Dünyası dergileri ve Son Havadis gazetesinde neşrettiği yazı dizileri, ilk defa bir araya getirilerek okuyucuya sunuluyor.

Geniş bir araştırmanın ve tecrübenin neticesi olarak ortaya çıkan bu yazılarda; ilk dönem İslâm tarihi ve Kur’ân-ı Kerîm ile alâkalı tartışmalı mevzular, Ehlibeyt’in yaşadıkları, Şiîliğin ve Sünnîliğin doğuşu, Anadolu Alevîliği, Alevîliğin kolları, usûlleri, erkân ve itikat farkları, Hacı Bektâş-ı Velî ve Yunus Emre hakkında yanlış bilinenler, Bektaşîlik hakkında yazılan kitapların tenkidi, Üsküdarlı Hâşim Baba’nın Bektaşîlik ve Anadolu Alevîliğindeki yerinin belgelerle ispatı, son dönem Bektaşî babaları ile diğer tarikat mensuplarından hatıralar ve daha pek çok mesele, samimiyet, salâhiyet ve dirayetle işleniyor…

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök 
Revak Kitabevi: 34
Bektaşilik Serisi: 5
14×21 cm, 432 sayfa, Kartok Kapak 
1. Baskı: Mayıs 2016
2. Baskı: Haziran 2019

 

Paylaş

Kargo ücreti: 80,00 TL
Bu dükkanda 2.000,00 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz.

Revak Kitabevi
Tüm ürünleri gör

Aşk, ilim, irfan üzerine...

Tüm ürünleri gör