25%
25%
Product
Product

Mâsumların Bâtınî Hakikatleri // M. İbn Arabî & Sâlih Halhâlî

165,00 TL
220,00 TL

Muhyiddin ibn Arabî’ye nispet edilen Menâkıb-ı Eimme-i İsnâ Aşeriyye adlı risâledde, hakikatlerin hakikatinin derûnundaki bâtınî nükteler, On Dört Mâsum’un her biri için yazılmış salâvâtlarda toplanmıştır. Mezkûr salâvâtlarda yer alan hitapların câzibesi, manevî bir cereyânın yanı sıra mefhumların idrâkine dâir de büyük bir merak uyandırmaktadır.

Seyyid Sâlih Halhâlî, Arapça kaleme alınmış olan Menâkıb’ı Farsçaya tercüme etmiş, İslâmî ilimlerdeki müktesebâtını ustalıkla kullanarak, ufuk açıcı tahliller ve izahlar eşliğinde son derece kıymetli bir şerh yazmıştır.

Mâsumlar’ın Bâtınî Hakikatleri ismi ile Türkçeye kazandırılan Menâkıb ve Şerhi, Ehlibeyt’in bâtınî hüviyetini ve vahdet-i vücûdun en müşkil meselelerini, farklı disiplinlerdeki otoritelerin beyanları ile ehline sunmaktadır.

Menâkıb-ı Eimme-i İsnâ Aşeriyye // Muhyiddin ibn Arabî 
Şerh-i Menâkıb // Seyyid Sâlih Halhâlî
Mütercim: Aliye Söğüt
Revak Kitabevi: 52
Ehlibeyt Serisi: 9
13,5×21, 272 sayfa, Karton Kapak
Kasım, 2020

Paylaş

Kargo ücreti: 80,00 TL
Bu dükkanda 2.000,00 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz.

Revak Kitabevi
Tüm ürünleri gör

Aşk, ilim, irfan üzerine...

Tüm ürünleri gör